D4D

Kategorija: Mobilne aplikacije

O projektu

D3eif GmbH je Austrijska kompanija sa sedištem u Lincu. Osnovna delatnost kompanije je logistika i u toj oblasti ostvaruju rastući trend.

D4D je mobilna aplikacija zasnovana na Ionic-u, a zatim prevedena u PWA i javno dostupna na webu. Ova aplikacija deo je šireg informacionog sistema kompanije, a specifično je namenjena komunikaciji među prevoznicima kao i vezi sa centralnim informacionim sistemom. Osnovne funkcionalnosti su razmena poruka, upravljanje informacijama o vozilu i samom prevozu sredstava.Klijent: D3eif GmbH

Domen: Logistika

Obim posla: Razvoj

Alati: Jira, git, VS Code

Tehnologije: SOA, Ionic, PWA, Angular Firestore, Angular Firebase, Angular Fireauth

Ukupna veličina projekta: 1 year