Sistem analize bezbednosti

Kategorija: Web aplikacije

O projektu

Vodéna je inovativna IT kompanija, osnovana kao istraživačko odeljenje proisteklo sa Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Ovo preduzeće nudi istraživanje univerzitetskog nivoa, analizu podataka, kompjutersko modelovanje i optimizaciju, a sve integrisano kroz prilagođena i efikasna softverska rešenja.
Sistem analize bezbednosti je web alat, čija svrha je analiza stabilnosti određenih građevinskih objekata 3D vizualizacijom. Alat se sastoji od većeg broja komponenti za grafičko predstavljanje podataka, kao što su prilagođeni dijagrami i 3D vizualizacija. Ovaj sistem može održavati i sprečavati nepoželjna stanja, koja mogu negativno uticati na bezbednost objekata. Front-end deo projekta je razvijen od strane QPO Soft-a, dok su rezultati proračuna i drugi podaci dobijeni korišćenjem Rest API-ja, u skladu sa SOA arhitekturom. Angular i Bootstrap su izabrane tehnologije za ovaj projekat. Testni server i automatizacija (automated builds) su omogućeni klijentu u okviru ovog projekta.Klijent: Vodéna D.O.O, Serbia

Domen: Hidroprivreda

Obim posla: Razvoj, kontinuirana integracija (continuous integration), ručno testiranje

Alati: Git, Visual Studio Code, Yarn, Jeknins, Redmine

Tehnologije: Angular, Bootstrap, SOA

Ukupna veličina projekta: 3 meseca